Методика роботи з дітьми з порушеннями мовлення: силабус освітнього компонента за освітньою програмою «Логопедія. Спеціальна психологія» на 2023-2024 навчальний рік

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти першого рівня глибокого розуміння логодидактичних і психофізіологічних основ навчання рідної мови та мовлення, а також озброєння їх ефективними методами та прийомами роботи з особами з функціонально-мовленнєвими труднощами. Предметом цієї дисципліни є вивчення теоретичних і практичних аспектів діагностики та корекції мовленнєвих порушень у дітей.
Опис
Ключові слова
дитина, порушення мовлення, методика роботи, корекція
Бібліографічний опис
Лопатіна Г. О. Методика роботи з дітьми з порушеннями мовлення: силабус освітнього компонента за освітньою програмою «Логопедія. Спеціальна психологія» на 2023-2024 навчальний рік / Г. О. Лопатіна. - Запоріжжя : БДПУ. 2023. - 11 с.