Креативний менеджмент : силабус 2023-2024 н.р. (ОПП "Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу")

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус з дисципліни «Креативний менеджмент» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу». Метою викладання курсу «Креативний менеджмент» є розкриття соціально - психологічних закономірностей креативного менеджменту, формування знань, умінь та практичних навичок в галузі творчого управління та креативногої менеджменту, формування здатностей до самостійного творчого вирішення управлінских проблем, вмінь управляти індивідуальною й колективною творчістю. Предметом курсу є теоретичні та практичні аспекти креативного управління, специфіка управління творчими колективами, індивідуальною й колективною творчістю
Опис
Ключові слова
креатив, креативність, менеджмент, лідер, лідерство, творчій підхід, прийняття рішень
Бібліографічний опис