Демографія (бакалаврат) : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський Державний Педагогічний Університет
Анотація
Мета та предмет курсу: формування у студентів загальних уявлень про те, яким чином відбувається процес суспільного життя; знань про розвиток і динаміку народонаселення: • навчити для цього використовувати відповідні філософські і загальнонаукові методології; • прищепити вміння пов’язувати ці проблеми зі спеціальними знаннями в галузях економіки, екології, політології, права, глобального моделювання; • виховати почуття особистої, національної, державної, планетарної відповідальності за наше майбутнє; • формувати загальні навички проведення конкретно-демографічних досліджень. Основними завданнями вивчення дисципліни «Демографія» є: - вивчення тенденцій і факторів демографічних процесів у сучасному світі; - розробка демографічних прогнозів для окремих територій; - пропонування заходів демографічної політики; - ознайомлення студентів із об’єктом і предметом дослідження демографії; методами дослідження демографічної науки, її структурою та зв’язками з іншими науками; - надання інформації про основні демографічні проблеми сучасного світу; загальні методи аналізу демографічних процесів в суспільстві; природну динаміку населення певної території; міграційні процеси, їх причини, закономірності та соціально-політичні, національні і економічні наслідки; - забезпечення розуміння про трудові ресурси та управління ними в ринковій економіці; домінуючі тенденції в демографічній політиці країн з різним рівнем економічного розвитку; - ознайомлення студентів із прогнозами динаміки населення планети на найближчі десятиліття, а також із станом демографічної ситуації в Україні, визначення її місця в соціально-економічному та політичному житті української нації; прогнозом динаміки трудових ресурсів в Україні на найближчі два-три десятиліття; - залучення студентів до дослідження демографічних процесів в регіоні, їх аналізу, оцінки і прогнозування.
Опис
Ключові слова
народонаселення, природний рух населення, соціальний рух населення, закони швидкої і повільної зміни поколінь, міграція, демографічний перехід, демографічний вибух, відтворення населення, демографічна політика, народжуваність, плодючість, смертність
Бібліографічний опис
Антощак М. М. Демографія (бакалаврат) : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. ‒ Запоріжжя : БДПУ, 2024. - 6 с.