Комунікативний курс англійської мови (014.13. Середня освіта. Музичне мистецтво) 4 курс : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни “Комунікативний курс англійської мови” є формування комунікативних навичок студентів в основних видах мовленнєвої діяльності: читання, письмо, говоріння, аудіювання (у професійній сфері).
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис