Деякі аспекти cистеми професійного розвитку соціальних працівників у провінції Канади Онтаріо

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У статті визначено окремі аспекти системи професійного розвитку соціальних працівників-практиків у провінції Канади Онтаріо на основі Програми безперервної компетенції. Схарактеризовано загальну структуру професійних організацій Канади у галузі соціальної роботи, яка опікується системою професійного розвитку. Визначено, що до неї відносять фахові (національні та провінційні) та освітні організації, основною метою діяльності яких є створення стандартів професійної діяльності та забезпечення якості системи соціального обслуговування. Проаналізовано загальну структуру Програми безперервної компетенції соціальних працівників в Онтаріо.
Опис
The article identifies some aspects of the social workers-practitioners’ professional development system in the province of Ontario (Canada), which is bases on the Continuing Competence Program. The general structure of professional organizations of Canada in the field of social work, which takes care of the system of professional development in this sphere, is characterized. It is determined that it includes professional (national and provincial) and educational organizations, the main purpose of which is to create standards of professional activity and ensure the quality of social services. The general structure of the Ontario Continuing Competence Program for Social Workers is analyzed.
Ключові слова
Професійний розвиток, соціальний працівник, Канада, Онтаріо, Professional development, social worker, Canada, Ontario
Бібліографічний опис
Попова А. С. Деякі аспекти cистеми професійного розвитку соціальних працівників у провінції Канади Онтаріо / А. С. Попова // Соціально-освітні домінанти професійного розвитку фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: збірник наукових статей; укладач Петровська К. В. – Бердянськ. – 2021. – С. – 124-129.