Принципи прогнозування фізичної освіти у вищій педагогічній школі України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Cambridge University Press
Анотація
Стаття присвячена аналізу принципів прогнозування, що визначають стратегічні напрямки розвитку сучасної фізичної освіти у вищій педагогічній школі України. Розглядаються концептуальні засади та провідні методологічні підходи у теорії і практиці навчання фізики, усвідомлення яких сприятиме підвищенню якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів фізики
Опис
The article analyzes the principles of forecasting, which defin strategic directions development of modern physical training in high education of Ukraine. The author discusses the conceptual base and leading methodological approaches in the theory and practice of teaching physics. This will improve the quality of basic training of future teachers of physics
Ключові слова
вища школа, фізична освіта, принципи прогнозування, тенденція розвитку, high school, physical education, principles of forecasting, trend development
Бібліографічний опис
Школа О. В. Принципи прогнозування фізичної освіти у вищій педагогічній школі України / О. В. Школа // Cambridge Journal of Education and Science. - Cambridge University Press, 2015. - № 2 (14), (July – December). Vol. 6. - P. 104-111. - (ОЗНАЙОМЧИЙ ФРАГМЕНТ).
Зібрання