Стратегічний менеджмент: силабус 2023-2024 н.р. (ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування")

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус з дисципліни «Стратегічний менеджмент» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування». Мета курсу – засвоєння здобувачами вищої освіти сутності й особливостей стратегічного менеджменту на підприємстві; закладення основи знань теоретико-методологічних аспектів та навичок практичного застосування прийомів і методів формулювання стратегій, розробки стратегічних планів, проектів і програм, створення системи стратегічного менеджменту та забезпечення її ефективного функціонування у динамічному ринковому середовищі; ознайомлення з вітчизняним та зарубіжним досвідом застосування стратегічного менеджменту.
Опис
Ключові слова
стратегія, стратегічне планування, стратегічний аналіз, цілепокладання, мета, місія, стратегічний контроль, реалізація стратегії, стратегічні зміни
Бібліографічний опис