Особливості формування у студентів мотивації в освітній сфері фізичної культури та спорту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглянуто тему впливу мотивації на студентів у сфері фізичної культури та спорту. Основою будь-якої діяльності є мотивація, адже саме від неї залежать зацікавленість людини, її активність, цілеспрямованість, направленість на задоволення своїх потреб, визначення життєвої орієнтації. Під мотивацією зазвичай розуміється процес спонукання до діяльності задля досягнення поставленої мети. У зв'язку з тим, що метою вищої професійної освіти є підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, які працюють за спеціальністю, підвищуються вимоги до високої якості освіти, як до системи загалом , так і до рівня викладацької діяльності зокрема. Отримані дані розкривають структуру мотивації студентів і свідчать про необхідність втручання у процес її формування. Фізичне виховання – це особливий процес, який стосується біологічної, соціальної, психологічної діяльності особистості. Традиційний шлях освоєння цінностей фізичної культури із пріоритетом фізичної підготовки, спрямований на виконання уніфікованих програмних залікових нормативів, – це лише базис для формування всієї системи цінностей фізичної культури, які далеко не вичерпуються тільки фізичними кондиціями молодої людини і є єдністю у розвитку духовної й фізичної сфер. Мотивація до фізичної активності – особливий стан особистості, спрямований на досягнення оптимального рівня фізичної підготовленості та працездатності. Процес формування інтересу до занять з фізичної культури і спорту – це багаторівневий процес: від перших елементарних гігієнічних знань та навичок до глибоких психофізіологічних знань теорії і методики фізичного виховання та інтенсивних занять спортом. Успіх роботи студентів з фізичного виховання у ЗВО залежить від ефективності організованих занять, починаючи з 1-го курсу. З огляду на це можна стверджувати, що мотивація для студентів є найефективнішим способом покращити процес навчання, мотиви – його рушійними силами в засвоєнні матеріалу.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Гончар Г. Особливості формування у студентів мотивації в освітній сфері фізичної культури та спорту / Галина Гончар, Анастасія Затуливітер // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1. – С.217–224.
Зібрання