Композиція і постановка танцю : силабус обов'язкової освітньої компоненти ОП "Середня освіта (Хореографія). Фітнес" спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія), 4 курс

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Курс є обов’язковою навчальною дисципліною циклу професійної підготовки здобувачів І рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Середня освіта (Хореографія). Фітнес», вивчається протягом трьох курсів (6 семестрів) і передбачає вивчення важливих тем з практичним їх впровадженням тобто створенням та публічним показом творчого продукту (танцювальні номери, мистецькі проєкти). 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Композиція і постановка танцю» є: - ознайомлення з особливостями роботи хореографа над створенням дитячого танцювального репертуару; - ознайомлення з теоретичною основою композиції і постановки танцю, законами драматургії та специфікою їх використання в хореографії; - ознайомлення з літературно-графічною системою запису хореографічних постановок, формування вмінь та навичок роботи над постановкою танцю за записом; - формування вмінь і навичок роботи над постановкою концертних номерів та творчих проєктів для різних вікових дитячих категорій; - розвиток вмінь розробки та презентації сценарного плану тематичної концертної програми; - розвиток незалежного творчого мислення, індивідуальності та організаторських здібностей; - розвиток навичок командної роботи, вміння керувати часом, досягати якісного результати виконання творчого продукту; - виховання танцювальної культури та прагнення до професіоналізму.
Опис
Ключові слова
композиція танцю, постановка танцю, драматургія, лібретто, види хореографії, композиційний план, запис танцю, ідейно-тематичний аналіз, архітектоніка, художня цілісність, виконавська майстерність
Бібліографічний опис
Мартиненко О. В. Композиція і постановка танцю : силабус обов'язкової освітньої компоненти ОП "Середня освіта (Хореографія). Фітнес" спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія), 4 курс. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 15 с.