Методика навчання фізики у вищій школі : силабус навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності “014 Середня освіта (фізика та астрономія)” на 2023-2024 н. р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Силабус навчальної дисципліни “Методика навчання фізики у вищій школі” містить необхідні компоненти нормативних освітніх документів подібного типу: мету, предмет, зміст, структуру та обсяг дисципліни, методи навчання, перелік компетентностей і програмних результатів навчання здобувачів, систему оцінювання їх навчальних досягнень, рекомендовану літературу.
Опис
Ключові слова
загальна фізика, методика навчання, навчальний план, робоча програма, дидактичні принципи, засоби та організаційні форми навчання, система навчального фізичного експерименту
Бібліографічний опис
Школа О. В. Методика навчання фізики у вищій школі : силабус навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності “014 Середня освіта (фізика та астрономія)” на 2023-2024 н. р. - Запоріжжя: БДПУ, 2023. - 6 с.