Формування готовності майбутніх магістрів педагогічних наук до використання цифрових технологій в освітньому менеджменті

Анотація
Збільшення кількості і складності проектів, підвищення вимог до їх результатів вимагає розвитку методологій управління. Ефективне управління неможливо без якісної, повної, своєчасної інформації. Останнім часом бурхливо розвивається сфера інформаційних технологій. Задача інтеграції в одній системі процесів управління проектами з їх автоматизацією не нова. Але від цього доля успішних проектів мало змінилась. Вся справа в тому, що основним елементом таких систем залишається людина. З її повільністю, неточністю, схильністю до помилок, з необ’єктивністю та власною зацікавленістю при вирішенні різноманітних задач управління проектами. Причому, ця «власна зацікавленість» досить часто не співпадає з метою проектів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Формування готовності майбутніх магістрів педагогічних наук до використання цифрових технологій в освітньому менеджменті / В. Меснянкін, Г. М. Алєксєєва, Н. В. Кравченко, Л. В. Горбатюк // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : VІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (24–25 квітня 2024 року) : збірник тез. – Запоріжжя : БДПУ, 2024. – С. 306–308.