Оптика : силабус навчальної дисципліни для здобувачів 014.08 Середня освіта (Фізика) 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета курсу: набуття здобувачами фахової компетентності шляхом формування найповніших і цілісних уявлень про сучасну фізичну картину світу на основі цілеспрямованого і послідовного засвоєння змісту фундаментальних фізичних теорій, що включає в себе систему емпіричних фактів, фізичних понять, моделей, принципів, законів про сутність оптичних явищ у природі; формування наукового світогляду здобувачів, умінь практичного застосовування набутих знань, розвиток їх пізнавального інтересу, інтелектуальних і творчих здібностей, схильності до креативного мислення.
Опис
Ключові слова
визначення і закони геометричної, хвильової та квантової оптики; дисперсія, дифракція, інтерференція, кванти світла, поляризація, промінь світла, фотони
Бібліографічний опис