Формування англомовної лексичної компетенції студентів в умовах дистанційного навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Wloclawek, Republic of Poland
Анотація
В умовах євроінтеграційних процесів, розвитку міжнародних відносин відбувається зміна пріоритетів розвитку освіти та програм підготовки майбутніх випускників університетів. Актуальною на сьогодні вважається підготовка компетентної, активної, творчої, особистості майбутнього випускника, зі сформованими soft skills навичками, здатної до здійснення конкурентної професійної діяльності, що спонукає до вивчення англійської мови в умовах вищих закладів освіти, адже іншомовна комунікація є запорукою успішного працевлаштування майбутніх фахівців. Тому, важливим питанням у цьому аспекті є формування лексичної компетенції студентів на заняттях з іноземної мови (за професійним спрямуванням). Для розкриття значень професійних англомовних термінів зазвичай використовуються перекладні методи, які передбачають розкриття значень незнайомих слів та словосполучень. Для співставлення англійських термінів з їхніми українськими еквівалентами в умовах синхронного та асинхронного навчання доцільним є застосування веб-додатків Quizlet, Kahoot, Wordwall, які можуть стати базою віртуальних карток для перекладу та дефініції англомовних професійних термінів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кондратьєва О. М. Формування англомовної лексичної компетенції студентів в умовах дистанційного навчання / О. М. Кондратьєва // Proceedings of the scientific and pedagogical internship (March 4 – April 14, 2024, Cuiavian University in Wloclawek). – Wloclawek, Republic of Poland, 2024. – P. 65–69.