Впровадження засобів віртуалізації для адаптивного навчання студентів ЗВО

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПНПУ імені К. Д. Ушинського
Анотація
Підготовка майбутніх інженерів має ґрунтуватися на використанні сучасних педагогічних та інформаційних технологій. Загальносвітовою тенденцією є постійний розвиток апаратного та програмного забезпечення, поява нових та удосконалення старих технологій в галузі комп’ютерних мереж та серверного устаткування. Ця проблема актуалізується у підготовці майбутніх інженерів з дисципліни «Адміністрування комп’ютерних систем та мереж», адже функціонування глобальних мереж, хмарних технологій неможливе без якісного адміністрування та налагодження відповідних програмних та апаратних засобів. Одним із напрямків розв’язання визначеної проблеми є впровадження в навчальний процес технологій та засобів віртуалізації у поєднанні з модульним об'єктно-орієнтованим динамічнім навчальним середовищем Moodle. Освітній процес передбачає постійний моніторинг освітніх досягнень здобувачів вищої освіти з використанням навчального середовища Moodle для адаптивного вибору віртуального серверу під освітні потреби здобувача відповідно до одержаних результатів тестування проведених з використанням виду діяльності «урок». Для кожного етапу виконання завдань пропонується використовувати спеціалізований набір програмного забезпечення встановленого на віртуальний сервер у Proxmox Virtual Environment. Такий підхід дозволяє використовувати різноманітні віртуальні серверні конфігурації адаптовані саме під ті освітні питання, які розв’язуються кожним студентом індивідуально.
Опис
Ключові слова
Адміністрування комп’ютерних систем та мереж, віртуалізація, програмні та апаратні засоби
Бібліографічний опис
Павленко М. П. Впровадження засобів віртуалізації для адаптивного навчання студентів ЗВО / М. П. Павленко, Л. В. Павленко // Адаптивні технології управління навчанням ATL-2020 : матеріали шостої міжнародної конференції (Одеса, 23–25 вересня 2020 р.). – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2020. – С. 20–22.