Історія фізики : силабус навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності "014 Середня освіта (фізика)"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
uk
Анотація
Силабус навчальної дисципліни містить необхідні компоненти нормативних освітніх документів подібного типу: мету, предмет, зміст, структуру та обсяг дисципліни, методи навчання, перелік компетентностей і програмних результатів навчання здобувачів, систему оцінювання їх навчальних досягнень, рекомендовану літературу.
Опис
Ключові слова
періодизація фізики, вирішальні експерименти у фізиці та їх видатні автори, еволюція фундаментальних фізичних ідей, принципів і теорій, фізична картина світу
Бібліографічний опис
Школа О. В. Історія фізики : силабус навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності "014 Середня освіта (фізика)". - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 5 с.