Тренінг самопізнання та саморозвитку : силабус навчальної дисципліни для ОПП Психологія на 2023-2024 навчальний рік

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Курс «Тренінг самопізнання та саморозвитку» розрахований на підготовку бакалаврів і спрямований на усвідомлення власних особистісних якостей, підвищення професійної компетентності та розвиток необхідних вмінь і навичок для подальшої професійної діяльності. Сучасні науково-педагогічні працівники повинні володіти різними методами впливу на учнів у процесі навчання та виховання гармонійної особистості. Одним із активних методів є тренінг. У психології існує досить велика кількість різновидів тренінгових груп. «Тренінг самопізнання та саморозвитку визначається як багатофункціональний метод цілеспрямованих змін психологічних феноменів особистості з метою формування адекватного «Я-образу» людини. Майбутні психологи отримають методи, які допоможуть поліпшити загальний власний психофізіологічний стан, а також вміння знімати психічні та тілесні напруження й самоудосконалювати особистість. Використання елементів тренінгової роботи під час занять зі здобувачами збільшить їх зацікавленість та рівень психофізіологічного здоров’я.
Опис
Ключові слова
самопізнання, саморозвиток, комунікативна компетентність, тренінг
Бібліографічний опис