Загальна психологія : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета курсу: формування у здобувачів вищої освіти розуміння основних понять і категорій психології, наукових напрямів психології, методів дослідження, вивчення закономірностей, особливостей, механізмів психічної діяльності людини. Сприяння формуванню загальної психологічної культури та компетентності, готовності до професійної діяльності. Предмет вивчення: закономірності та особливості психічної діяльності людини.
Опис
Ключові слова
загальна психологія, психіка, відображувальна діяльність, психічні процеси, психічні стани, психічні властивості, діяльність, особистість, спілкування
Бібліографічний опис