До питання відповідальності підлітків загальноосвітніх шкіл-інтернатів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ХГПА
Анотація
У статті розглянуто педагогічні аспекти виховання відповідальності в молодших підлітків шкіл-інтернатів. Викладено позиції вітчизняних і зарубіжних дослідників щодо суті відповідальності як педагогічної проблеми. Виділено декілька підходів до поняття відповідальності, а саме: характерна властивість суб'єкта діяльності, що взаємопов'язана із самостійністю, ініціативністю, старанністю та іншими якостями; здатність особистості визначати свої обов'язки та виконувати їх, здійснювати самооцінку і контроль за їх виконанням; певний рівень морального розвитку особистості; спрямованість на моральне вдосконалення індивіда. Подано класифікацію підлітків, які навчаються в загальноосвітніх школах інтернатах, як-от: діти-сироти; діти, відібрані у батьків за рішенням суду; діти, батьки яких позбавлені батьківських прав або засуджені, перебувають під арештом у період слідства, визнані недієздатними, перебувають на тривалому лікуванні, а також батьків, місце перебування яких невідомо, або тих, які з інших причин не беруть участі в утриманні та вихованні своїх дітей; підкинуті та безпритульні діти, які взагалі не мають уявлення про відповідальність.
Опис
Ключові слова
відповідальність, моральність, молодші підлітки, совість, школи-інтернати
Бібліографічний опис
Толкачова А. С. До питання відповідальності підлітків загальноосвітніх шкіл-інтернатів / А. С. Толкачова // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – Вип. 18. – С. 229–232.
Зібрання