Історичні аспекти розвитку університетської фізичної освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
MIT Press
Анотація
У статті проведено короткий аналіз історичних аспектів розвитку фізичної освіти у вищій педагогічній школі України другої половини ХХ – на початку ХХІ століття. Розглядаються специфічні особливості підготовки вчителів фізики відповідно основних періодів і тенденцій розвитку вітчизняної дидактики фізики
Опис
The article presents brief analysis of historical aspects of development of physical education in high pedagogical education of Ukraine in the second half of 20th – beginning of 21th century.The author describes the specifics of teachers of physics in training accordance with the main periods and trends of the development of the didactic of physics
Ключові слова
вища школа, фізична освіта,, професійна підготовка, епоха, період, етап, high school, physical education, professional training, age, period, phase
Бібліографічний опис
Школа О. В. Історичні аспекти розвитку університетської фізичної освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) / О. В. Школа // Massachusetts Review of Science and Technologies. – Massachusetts : “MIT Press” (USA), 2015. – № 2 (12), (July – December). Vol. 6. – P. 413–419. – (ОЗНАЙОМЧИЙ ФРАГМЕНТ).
Зібрання