Вплив етнічних стереотипів на структурування комунікативного поля особистості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
Анотація
В статті розкрито поняття «комунікативне поле особистості» – як система відносно стійких суб’єктивно значущих та взаємно спрямованих ставлень і стосунків особистості з партнерами по спілкуванню в різних сферах життєдіяльності, у результаті яких реалізуються мотиви, потреби та ціннісні орієнтації учасників спілкування. Запропоновано його теоретичну модель, яка складається з трьох рівнів, які відображають основні сфери спілкування та діяльності людини і в яких реалізуються її основні мотиви й потреби. Інтимно-особистісний рівень характеризує особлива психологічна близькість і співпереживання партнерів. На професійно-діловому рівні партнерами по спілкуванню є колеги по роботі, керівники або підлеглі, люди, що мають спільні захоплення, належать до тих самих соціальних груп. На соціально-рольовому рівні спілкування контакти обмежено ситуативною необхідністю. Зафіксовано вплив стереотипів, об’єднаних у категорію «ефективність – неефективність», на структурування комунікативного поля особистості на інтимноособистісному, професійно-діловому та соціально-рольовому рівнях. Стереотипи «доброзичливість – недоброзичливість» діють переважно на інтимно-особистісному, а «порядність – непорядність» – на професійно-діловому рівні.
Опис
Ключові слова
етнічні стереотипи, комунікативне поле особистості, інтимноособистісний, професійно-діловий, соціально-рольовий рівні комунікативного поля
Бібліографічний опис
Фролова О. Вплив етнічних стереотипів на структурування комунікативного поля особистості / О. Фролова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія : Психологічні науки: зб. наук. пр. - 2015. - Вип. 2. - С. 139–145.
Зібрання