Елементарна математика : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Предметна спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика))

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та предмет курсу: формування наукового світогляду та загальної математичної культури майбутніх учителів математики, розвиток їхнього математичного мислення, оволодіння здобувачами першого рівня вищої освіти системою математичних знань, умінь, що необхідні для розв’язування задач елементарної математики; навчання здобувачів базової та загальної середньої освіти розв’язувати задачі елементарної математики; дослідження властивостей математичних об’єктів нестандартними методами та засобами.
Опис
Ключові слова
елементарна функція, метод математичної індукції, задача з параметрами, числова нерівність, рівняння, текстова задача, тригонометричне рівняння
Бібліографічний опис