Використання методів теорії ймовірностей у процесі розв’язування задач курсу теоретичної фізики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Анотація
У статті проводиться короткий аналіз методичних особливостей розв’язування задач курсу теоретичної фізики з використанням методів теорії ймовірностей у системі особистісно зорієнтованого навчання майбутніх учителів фізики, що має важливе значення в їх фундаментальній і професійній підготовці.
Опис
The article deals with the short analysis of methodological features of problem solving in course of theoretical physics. Problem solving is conducted with the use of methods of probability theory in the system of personality-oriented training of future teachers of physics. It has an important value in their fundamental and professional training.
Ключові слова
імовірність, густина ймовірності, макроскопічна система, статистична вага, флуктуації, хвильова функція, probability, density of probability, macroscopic system, statistical weight, fluctuations, wave function
Бібліографічний опис
Школа О. В. Використання методів теорії ймовірностей у процесі розв’язування задач курсу теоретичної фізики / О. В. Школа // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 3. Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - № 11. - С.53-62.
Зібрання