Сучасні цифрові технології у фізичній культурі і спорті 017 Фізична культура і спорт

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Дисципліна «Сучасні цифрові технології у фізичній культурі і спорті» розроблена для здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт», мета : набуття майбутніми кваліфікованими фахівцями у сфері освіти, фізичної культури та спорту загальних та фахових компетентностей з сучасних інформаційних технологій у фізичному вихованні і спорті а також формування здатності розв’язувати комплексні проблеми у галузі освіти, фізичної культури і спорту засобами комп’ютерної техніки та математичних методів; формування інформаційної культури майбутніх педагогів, що забезпечать їм можливість застосовувати інформаційні технології в навчальній, а згодом у професійній діяльності
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис