Психологічний супровід розвитку професійної креативності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Теорія і практика сучасної психології
Анотація
Стаття присвячена проблемі психологічного супроводу розвитку професійної креативності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в процесі здобуття вищої освіти. Автором обґрунтована актуальність досліджуваної теми з огляду на сучасний стан дошкільної освіти. У статті представлено ступінь розробленості поставленої проблеми. На основі моделі розвитку професійної креативності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти автором розроблено й апробовано програму розвитку досліджуваної здатності, що включала комплекс заходів: упровадження до процесу фахової підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Дошкільна освіта» арт-терапевтичного спецкурсу-практикуму «Професійна креативність вихователя закладів дошкільної освіти», розробку арт-терапевтичного «Альбому професійної креативізації майбутнього вихователя закладів дошкільної освіти», що містить завдання для самостійного опрацювання, включення до програми виробничих практик арт-терапевтичних завдань. Стаття визначає, що центральним компонентом програми розвитку стало творче розв’язання професійних завдань засобами арт-терапії. Автор зазначає, що розв’язання проблеми відбувається за визначеним запропонованим алгоритмом: постановка завдання або виокремлення його із проблемної ситуації, прийняття педагогічного рішення шляхом символічного реконструювання арт-терапевтичного продукту, реалізація намічених рішень і керівництво діяльністю суб’єктів освітнього процесу, аналіз результатів педагогічної роботи, визначення нового стану суб’єктів та об’єктів освітнього процесу та постановка нових педагогічних цілей. Стаття розкриває ключові орієнтири програми розвитку професійної креативності майбутніх вихователів: усвідомлення здобувачами вищої освіти сутності та значущості творчої професійної діяльності, формування відповідального ставлення до неї; стимулювання та розвиток пошуково-перетворювальної активності, творчої ініціативності; активізація творчого мислення, уяви, педагогічної спостережливості. . Доведено, що впровадження представленої програми супроводу призвело до позитивної динаміки показників розвитку компонентів професійної креативності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Донченко О. Психологічний супровід розвитку професійної креативності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти / Ольга Донченко // Теорія і практика сучасної психології: зб.наукових праць. - Запоріжжя, 2019. - С.45-49
Зібрання