Сучасні реабілітаційні технології у сфері здоров’я

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті проаналізовані основні результати дослідження особливостей професійної підготовки майбутнього помічника реабілітолога та ерготерапевта на заняттях з сучасних реабілітаційних технологій у сфері здоров’я. Розвиток реабілітаційних і інформаційних технологій, електроніки, радіотехніки, робототехніки та інших галузей науки і техніки сприяє появі новітніх діагностичних, лікувальних і реабілітаційних комплексів і систем. Механотерапія завжди була важливим компонентом у реабілітації з відновлення рухових функцій пацієнта. Роботизована механотерапія – це новий метод реабілітації. При цьому застосовують спеціальні роботизовані конструкції для тренування функцій верхніх і нижніх кінцівок з наявністю зворотного зв’язку. При порівнянні якості тренувань робототерапії з традиційними заняттями ЛФК, можна акцентувати увагу на таких перевагах першої: подовжена тривалість занять, точність циклічних багаторазово повторюваних рухів; незмінна рівномірна програма тренувань; наявність оцінки ефективності певних фізичних вправ, що виконуються, і можливість показати її пацієнтові. Сучасні роботизовані комплекси, системи та пристрої значно підвищують ефективність проведення діагностики, лікування та заходів з фізичної реабілітації. У той же час відсутність навчальної літератури, яка б поєднувала в собі інформацію про відомі типи комплексів, системи пристроїв, знижує ефективність освітнього процесу та ускладнює адаптацію випускників до реабілітаційної виробничої діяльності після закінчення ЗВО. Наявність у програмі навчання освітньої компоненти «Сучасні реабілітаційні технології у сфері здоров’я» дає змогу поглибленню знань і практичних вмінь здобувачів, спрямованих на ефективну реалізацію сучасних технологій у системі фізичної реабілітації та набути компетентостей, відповідних освітній програмі. Результатом підготовки майбутніх фахівців-реабілітологів до професійної діяльності у сфері реабілітації є знайомство та опанування сучасних методів і засобів, алгоритмів їх дії, що дасть можливість їм швидше адаптуватися в майбутньому у сферах експлуатації закордонних роботехнічних та комп’ютеризованих засобів, що постійно поступають в Україну, при проведенні процедур з фізичної реабілітації у лікувальних і реабілітаційних установах.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сучасні реабілітаційні технології у сфері здоров’я / Ірина Расторгуєва, Анастасія Єфімова, Світлана Хатунцева, Світлана Кара // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 3. – С. 370–378.
Зібрання