Методологія наукових досліджень : силабус навчальної дисципліни для спеціальності 105 Прикладна фізика і наноматеріали освітнього рівня "Магістр"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета курсу: ознайомлення здобувачів з теоретичними засадами і методологією організації наукових досліджень як основи ефективної підготовки і захисту магістерської дисертації, раціональної організації та проведення майбутньої науково-дослідної роботи і професійної діяльності. Предмет курсу: система знань, що висвітлює теоретичні засади і методологію організації наукових досліджень як специфічної сфери людської діяльності, організаційні основи та систему підготовки наукових кадрів в країні; методологічні основи наукового пізнання; типологію наукової інформації та основні види видань; організацію та основні етапи проведення наукового дослідження, обробку та оформлення результатів дослідження, структуру та зміст магістерської дисертації.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кузнєцова О. Я. Методологія наукових досліджень : силабус навчальної дисципліни для спеціальності 105 Прикладна фізика і наноматеріали освітнього рівня "Магістр". - БДПУ, 2023. - 5 с.