Підготовка майбутніх соціальних працівників до використання цифрових технологій у професійній діяльності у межах вивчення освітньої компоненти «Цифрові технології в соціальній сфері»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті досліджено підготовку майбутніх соціальних працівників до використання цифрових технологій у професійній діяльності в межах вивчення освітньої компоненти «Цифрові технології в соціальній сфері». Автором схарактеризовано низку міжнародних та національних документів, що мають вирішальний вплив для утвердження цифрових технологій у професійній та освітній сферах соціальної роботи. Розкрито зміст діяльності уряду щодо цифрової трансформації України. Схарактеризовано пріоритетний напрямок цифровізації в розвитку громад та стратегію цифрової трансформацію соціальної сфери. Досліджено, що цифрова трансформація соціальної сфери буде спрямована на комплексну автоматизацію соціальної сфери за єдиними стандартами, спрощення ділових процесів та усунення дублювання, запровадження електронних послуг у сфері соціальної політики, у т. ч. призначення або надання адресної допомоги, пільг, пенсій, соціальних послуг тощо. Ураховуючи план цифрової трансформації соціальної сфери визначено роль соціальних працівників у цьому процесі. Схарактеризовано необхідність включення до професійної підготовки майбутніх соціальних працівників компонентів, спрямованих на формування цифрової компетентності. Досліджено професійні та освітні стандарти спеціальності 231 Соціальна робота, у яких наголошується на необхідності формування цифрової компетентності в майбутніх соціальних працівників шляхом їх здатності використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності. Представлено мету та завдання освітньої компоненти «Цифрові технології у соціальній сфері». Подано основні загальні та спеціальні компетентності, що формуються під час вивчення запропонованої освітньої компоненти. Систематизовано основний зміст освітньої компоненти та представлений у розрізі 6 тем для вивчення. Схарактеризовано принцип «перевернутого класу», за яким побудоване вивчення запропонованої освітньої компоненти. Визначено основні переваги використання «перевернутого класу» під час вивчення освітньої компоненти «Цифрові технології у соціальній сфері».
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Попова А. Підготовка майбутніх соціальних працівників до використання цифрових технологій у професійній діяльності у межах вивчення освітньої компоненти «Цифрові технології в соціальній сфері» / Анастасія Попова // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 2. – С.344–355.
Зібрання