Критерії позитивного мислення в юнацькому віці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянськ : БДПУ
Анотація
У тексті проаналізовано сучасну молодь як креативного учасника соціальних змін, зазначено, що успіх цього процесу залежить від характеристик їхньої поведінки та використання ресурсів позитивного мислення. Висвітлено роль позитивного мислення у досягненні цілей самовдосконалення та психологічного благополуччя. Звернено увагу на необхідність формування позитивного мислення в юнацькому віці, пов'язаному із навчальною діяльністю та стресовими ситуаціями. Зазначено думки різних науковців щодо формування позитивного мислення та визначає критерії його сформованості, зокрема рефлективність, емоційне відреагування, рівень задоволеності життям, позитивна мотивація, позитивна поведінка та саморегуляційні процеси. Визначено, що рефлексивність є ключовою у формуванні позитивного мислення, оскільки вона дозволяє особистості свідомо аналізувати свої думки та емоції. Висвітлено також емоційне відреагування як важливий критерій, що враховує ментальну роботу з емоційним станом особистості. Зроблено висновок, що формування позитивного мислення є необхідним для гармонійного становлення молодої особистості, зокрема під час навчальної діяльності. Акцентовано увагу на важливості відповідності критеріїв, які наповнюють процес формування позитивного мислення та визначають його розвиток. У тексті проаналізовано великий вплив рівня задоволеності життям на процес формування позитивного мислення. Зазначено, що результати оцінки рівня задоволеності життям дозволяють зробити висновки щодо параметру позитивного мислення. Висвітлено позитивне мислення як ключовий фактор для успішного професійного становлення та задоволення від навчання. Зроблено акцент на позитивній мотивації як критерії успішного формування позитивного мислення, визначено її як прояв мотивації на досягнення успіхів та інтересу в житті. Зазначено, що мотив досягнення успіхів спрямований на позитивне мислення особистості. Виділено позитивну поведінку та саморегуляційні процеси як ключові критерії формування позитивного мислення. Підкреслено, що позитивна поведінка сприяє соціальній активності та розвитку позитивного мислення. Визначено регулятивні показники, такі як вольова саморегуляція, стресостійкість та інші, які враховуються у формуванні позитивного мислення. Підсумовано, що формування позитивного мислення в юнацькому віці сприятиме гармонійному становленню та самосприйняттю особистості. Зазначено, що подальша робота буде спрямована на розробку психокорекційної програми щодо розвитку позитивного мислення, враховуючи наведені критерії формування цього виду мислення.
Опис
Ключові слова
рівень задоволеності життям, позитивне мислення, позитивна мотивація, позитивна поведінка, саморегуляційні процеси
Бібліографічний опис
Сердюк Н. І. Критерії позитивного мислення в юнацькому віці / Н. І. Сердюк // Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, Україна, 25 квітня 2019 року). – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 333–336.