Психолого-педагогічні умови підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків : КП «Міська друкарня»
Анотація
У сучасній освіті особлива увага приділяється професійним якостям інженерів-педагогів, що потребує використання інноваційних технологій, творчого пошуку нових підходів, суттєвих змін у формах організації освітнього процесу, методах та засобах навчання. Отже, визначення психологопедагогічних умов підготовки майбутніх фахівців, зокрема інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності є актуальним до сьогодення.
Опис
Ключові слова
інженери-педагоги харчової галузі, психологопедагогічних умов підготовки майбутніх фахівців
Бібліографічний опис
Курило О. Ю. Психолого-педагогічні умови підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності / О. Ю. Курило // Управління якістю підготовки фахівців в умовах цифрової педагогіки : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції (22–23 грудня 2021 р., м. Харків). – Харків : КП «Міська друкарня», 2021. – С. 75–76.