Актуальне членування речення у перекладі (на матеріалі прози Д. Лессинг)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Розглянуто компоненти актуального членування речень у дискурсі. Зазначено структурну різницю у загальній побудові стилістично нейтрального тексту і емоційного або логічно акцентованого дискурсу. Наведено окремі результати перекладу роману Д. Лессинг “У цьому світі, Бене…” з огляду на особливості актуального членування речень. Автор пропонує відійти від усталеної у вітчизняному перекладознавстві традиції вільного поводження із синтаксисом цільового речення, коли оригінальне речення містило емфазу. Оскільки емфаза переважно призводить до змін в актуальному членуванні речення, в перекладі потрібно – звичайно без грубих порушень стилістичних норм цільової мови – зберігати синтаксичну емфазу оригіналу і нерідко посилювати її лексичними засобами.
Опис
The article analyzes components of theme-rheme structure in a discourse. The typical structure difference between a stylistically neutral text and an emotional or logically focused discourse is represented. Concerning the topic, some examples of D. Lessing novel “In this World, Ben…” translated into Ukrainian are given. The article suggests to avoid the common practice in translation not to preserve the syntactical pattern of the original emphatic sentence.
Ключові слова
Актуальне членування речення, емфаза, художній переклад
Бібліографічний опис
Крамар В. Б. Актуальне членування речення у перекладі (на матеріалі прози Д. Лессинг) / Володимир Крамар // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 13. – С. 35–40.
Зібрання