Спілкування – комунікація – комунікативна діяльність: спільне та особливе

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія
Анотація
Мета статті — на основі аналізу наукових джерел визначити спільне та особливе у поняттях «спілкування», «комунікація», «комунікативна діяльність». Завдання статті: 1) простежити зв’язок між спілкуванням і комунікацією; 2) розкрити сутність поняття «комунікативна діяльність».
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Толкачова А. С. Спілкування – комунікація – комунікативна діяльність: спільне та особливе / А. С. Толкачова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. праць / редкол: В. О. Огнев’юк, І. Д. Бех, Л. Л. Хоружа. – Київ : Університет, 2013. – № 19. – С. 91–94.
Зібрання