Мультидисциплінарний підхід у вивченні дітей з церебральним паралічем раннього віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті доведено необхідність використання мультидисциплінарного підходу у вивченні дітей з церебральним паралічем раннього віку. Проаналізовано не лише сучасний стан проблеми, а й окреслено основні здобутки в історії вивчення цієї категорії дітей. З’ясовано, що лише такий підхід у контексті вивчення розвитку дітей з церебральним паралічем дає шанс глибше розуміти етіопатогенез таких дітей, і відповідно мати змогу в медико-психолого-логопедичній та соціальній площині організувати корекційно-абілітаційну роботу та отримувати максимальні результати. Нами обґрунтовано необхідність застосування мультидисциплінарного підходу при багатовекторному (у клініко-психолого-логопедичній та соціальній площині) вивченні дітей з церебральним паралічем раннього віку. Мультифакторна природа порушеного розвитку дітей з церебральним паралічем раннього віку розкривається результатами клінічних, психологічних, логопедичних та соціальних досліджень. Це дозволяє встановити багатоваріативність причин, проявів порушень, які характеризують клінічну сторону, психологія дає розуміння інтелектуального розвитку, особистісний статусу, особливості такої дитини, і власне однією з найтяжчих проблем це проблема мовленнєва – саме комунікація об’єднує дитину із соціумом, розкриває логопедія. У статті ми наголошуємо, що багатоваріативність проявів вимагає від нас фахових знань з усіх галузей. Окреслений мультидисциплінарний підхід ми вважаємо найбільш доцільним, оскільки ця методологія відображає тенденції сучасної професійної підготовки спеціальних педагогів, пов’язані з її інтеграцією, фундаменталізацією, поліпарадигмальністю та поліпідхідністю, що є важливим у контексті впровадження психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем, і зокрема провідного напряму, логопедичного супроводу дітей з церебральним паралічем раннього віку. Логопедичний супровід втілює органічну ідею раннього системного неперервного паралельного супроводу дитини з церебральним паралічем та її родини.
Опис
Ключові слова
Мультидисциплінарний підхід, полідисциплінарність, трансдисциплінарність, діти з церебральним паралічем, логопедичний супровід, інтеграція, поліпарадигмальність, поліпідхідність
Бібліографічний опис
Синиця А. Мультидисциплінарний підхід у вивченні дітей з церебральним паралічем раннього віку / Аліна Синиця // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 2. – С. 395–407.
Зібрання