Запровадження полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів у сучасних соціокультурних умовах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЛАНДОН-ХХІ
Анотація
Монографія є результатом роботи викладачів кафедри соціальної педагогіки Бердянського державного педагогічного університету над комплексною темою "Системний підхід до професійного й особистісного становлення майбутнього соціального педагога в умовах вищого навчального закладу". У монографії висвітлнено особливості професійної підготовки соціального педагога з огляду на сучасні освітні парадигми та соціокультурні умови, розлянуто актуальні проблеми соціально-педагогічної діяльності та шляхи їх розв’язання. Матеріали монографії можуть стати в нагоді викладачам вищих педагогічних навчальних закладів, магістрантам, студентам та практичним працівникам соціально-педагогічної сфери.
Опис
The monograph is the result of the work of the teachers of the Department of Social Pedagogy of Berdyansk State Pedagogical University on the complex theme "A systematic approach to the professional and personal formation of the future social teacher in the conditions of a higher educational institution." The monograph highlights the peculiarities of professional training of a social teacher in view of modern educational paradigms and socio-cultural conditions, spans the actual problems of social and pedagogical activity and ways to solve them. Materials of the monograph can be useful for teachers of higher pedagogical educational institutions, undergraduates, students and practical workers in the social and pedagogical sphere.
Ключові слова
полікультурна освіта, професійна підготовка соціального педагога, полікультурна освіта соціальних педагогів в ВНЗ, multicultural education, professional training of a social teacher, multicultural education of social teachers in universities
Бібліографічний опис
Гуренко О. Запровадження полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів у сучасних соціокультурних умовах / О. Гуренко // Професійна підготовка соціального педагога: теоретико-практичний контекст : колективна монографія / за заг. ред. к. пед. наук, доц. О. Гуренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – Розд. 3. – С. 68–91.
Зібрання