Системно-діяльнісний підхід до організації самостійної роботи студентів з курсу теоретичної фізики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Фізика та астрономія в рідній школі
Анотація
У статті розглядаються теоретичні аспекти та практична реалізація системно-діяльнісного підходу до організації самостійної роботи студентів з курсу теоретичної фізики педагогічного вишу як провідної форми навчально-виховного процесу в сучасних освітніх умовах та важливого чинника набуття ними професійної компетентності
Опис
The article deals with theoretical aspects and practical implementation of the system and activity approach to of independent students’ work of organization in the course of theoretical physics at pedagogical University as a leading form of educational process in modern educational environment and an important factor in the acquisition of professional competence
Ключові слова
Бібліографічний опис
Школа О. В. Системно-діяльнісний підхід до організації самостійної роботи студентів з курсу теоретичної фізики / О. В. Школа. - Фізика та астрономія в рідній школі. - 2016. - № 1. - С. 2-6.
Зібрання