Психологія життєвих криз особистості : практикум

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянськ : БДПУ
Анотація
Практикум з навчальної дисципліни «Психологія життєвих криз особистості» розроблений відповідно до освітньо-професійної програми «Початкова освіта» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Практикум включає навчально-професійні завдання з психології життєвих криз особистості, засоби діагностики освітніх результатів та критерії їх оцінювання, джерела інформації та додатки. Подані практичні матеріали допоможуть здобувачеві вищої освіти зрозуміти внутрішній світ людини, що переживає життєву кризу, усвідомити особливості професійного здоров’я та сприятимуть ефективній підготовці до професійно-педагогічної діяльності. Практикум рекомендований здобувачам вищої освіти, викладачам, вчителям-практикам.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Черезова І. О. Психологія життєвих криз особистості : практикум / І. О. Черезова. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – 66 с.