Управлінські рішення на підприємствах ГКТС : силабус 2023-2024 н.р. (ОПП "Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу")

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус з дисципліни «Управлінські рішення на підприємствах ГКТС» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу». Мета курсу – надання сукупності теоретичних знань і практичних навичок з розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень в різних сферах управління на підприємствах ГКТС, вироблення навичок практичного застосування моделей і методології розробки управлінських рішень, в тому числі з використанням моделювання ситуацій тощо. Предметом вивчення є взаємозв'язок управлінських робіт і функцій у процесі розробки та реалізації управлінських рішень, що визначають характерні особливості діяльності підприємств ГКТС і сприяють підвищенню конкурентоспроможності продукції та послуг на ринку.
Опис
Ключові слова
управлінське рішення, методи прийняття управлінських рішень, моделі прийняття рішень, чинники, що впливають на прийняття управлінських рішень, підприємство ГКТС
Бібліографічний опис