Методика викладання хорового диригування : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р., другий (магістерський) рівень вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Практикум за кваліфікацією. Диригування» є узагальнення музично-історичних відомостей про розвиток та становлення мистецтва диригування, його сучасний стан, визначення його як навчального предмету, проблеми пов’язані з розкриттям специфіки диригування. Органічно поєднуються питання розвитку стародавньої, класичної та сучасної музики, визначаються межі, в яких справджуються ті чи інші стильові концепції, характеристика творчості видатних зарубіжних та вітчизняні композиторів хорової музики. Метою викладання навчальної дисципліни “Методика викладання хорового диригування» є підготовка майбутнього фахівця не тільки до роботи за основною кваліфікацією вчителя музики, а й до викладання диригування, як складової навчальної дисципліни музично-педагогічної освіти, зокрема у педагогічному училищі чи педагогічному вузі. Основними завданнями вивчення дисципліни “Методика викладання хорового диригування” є: •ознайомити майбутніх фахівців з науково-теоретичними основами диригування як виду мистецтва, його науковим апаратом; •сприяти систематизації знань, удосконаленню теоретичних навичок, набутих в курсі практичного диригування; •забезпечити методичну підготовку до викладання диригування в навчальних закладах музично-педагогічної освіти; •прищепити навички самостійної роботи з фаховою літературою, орієнтації в ній, а також закласти навички формування навчально-художнього репертуару. .
Опис
Ключові слова
диригування, методика диригування, постанова руки, робота над розмірами
Бібліографічний опис