Науково-дослідницька робота у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців з пожежної безпеки ЗВО ДСНС України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті доведено особливу важливість для фахівця з пожежної безпеки певних якостей особистості, зокрема готовності до самоосвіти та креативності. Обґрунтовано, що науково-дослідницькі роботи набувають все більшого значення та перетворюються на одну з основних складових підготовки майбутнього фахівця з пожежної безпеки в умовах навчання у закладі вищої освіти. Проаналізовано роль науково-дослідницької роботи майбутніх фахівців з пожежної безпеки в процесі їх професійної підготовки. Обґрунтовано аргументовану наукову позицію щодо необхідності раціонального поєднання традиційних та інноваційних форм і методів як аудиторної, так і позааудиторної діяльності; рівень складності цілей дослідження; дотримання співвідношення між аудиторною та позааудиторною роботою; забезпечення індивідуального та диференційованого підходів; узгодження інтересів і можливостей здобувача з вимогами навчального плану або цілями та завданнями науково-дослідної роботи; забезпечення достатньої кількості довідкової та методичної літератури, керівництво виконанням окремих завдань; використання цифрових бібліотек (навчання за допомогою електронного підручника, електронних лекцій, рефератів, використання електронного навчально-методичного комплексу); контроль за виконанням завдань дослідження. Визначено принципи підготовки майбутніх фахівців з пожежної безпеки до науково-дослідницької діяльності: системності, безперервності, комплексності, інтегративності, науковості, інноваційності, прогностичності. Крізь призму компетентнісного підходу розглянуто науково-дослідницьку роботу майбутніх фахівців з пожежної безпеки на основі характеристик та перспектив вищої освіти, яка спрямована на розвиток нових наукових знань, теоретичну систематизацію об’єктивних знань про сутність професії. Перспективи подальших наукових досліджень полягають у дослідженні розробки критеріїв, рівнів та показників оцінки якості дослідження.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ножко І. Науково-дослідницька робота у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців з пожежної безпеки ЗВО ДСНС України / Ігор Ножко, Микола Пелипенко, Денис Лагно // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 3. – С. 108 –114.
Зібрання