Охорона праці, 1Фі : силабус навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) на 2023-2024 н. р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус навчальної дисципліни“Охорона праці” містить необхідні компоненти нормативних освітніх документів подібного типу: мету, предмет, зміст, структуру та обсяг дисципліни, методи навчання, перелік компетентностей і програмних результатів навчання здобувачів, систему оцінювання їх навчальних досягнень, рекомендовану літературу.
Опис
Ключові слова
охорона праці, цивільна безпека, умови праці, ризик, безпека життєдіяльності, професійні захворювання, травматизм
Бібліографічний опис
Бондаренко В. В. Охорона прці : силабус навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності "014 Середня освіта (фізика)" на 2023-2024 н. р. - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 5 с.