Особистісно-професійний імідж майбутнього педагога

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У тексті проаналізовано вплив нових стандартів та вимог до освіти на увагу та вимоги до особистості сучасного педагога. Розглянуто проблему формування іміджу педагога та взаємозв'язок іміджу і педагогічної майстерності. Проведено огляд психологічних аспектів формування іміджу за допомогою робіт вітчизняних та зарубіжних учених. Визначено, що імідж, як різновид образу, виникає в результаті соціального пізнання та впливає на поведінку в суспільстві. Зазначено складність визначення поняття "імідж", і висвітлено різні аспекти його трактування. Розкрито сутність професійного іміджу педагога та його вплив на педагогічну діяльність. Обговорено структурні компоненти іміджу, включаючи візуальний, внутрішній образи та ментальні аспекти. Підкреслено важливість іміджу як компоненту педагогічної майстерності. Зроблено висновок, що імідж педагога є важливим фактором успіху його діяльності та рекомендовано звертатися до його формування задовго до початку педагогічної діяльності.
Опис
Ключові слова
імідж, професійний імідж педагога, структурні компоненти іміджу, імідж як інтегральна складова особистості, педагогічна майстерність
Бібліографічний опис
Черезова І. Особистісно-професійний імідж майбутнього педагога / І. Черезова // Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 25-26 листопада 2021 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С. 355–358.