Специфіка роботи практичного психолога з дітьми : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Специфіка роботи практичного психолога з дітьми» є ознайомити майбутніх практичних психологів з технологічними аспектами діяльності психолога при роботі з різними віковими групами дітей, сприяти особистісному зростанню та професійному становленню майбутніх практичних психологів. Основними завданнями вивчення дисципліни «Специфіка роботи практичного психолога з дітьми» є: 1) сприяти набуттю майбутніми практичними психологами теоретичних знань з питань особливостей роботи психолога з дітьми; 2) сприяти формуванню у майбутніх практичних психологів професійних навичок та умінь діагностувати психологічні порушення у дітей; навичок та умінь підготовки та проведення психологічних заходів; 3) сприяти вихованню у майбутніх практичних психологів професійної компетентності.
Опис
Ключові слова
дошкільний вік, молодший шкільний вік, методи роботи з різними віковими групами дітей, структура корекційно-розвивальних занять
Бібліографічний опис