Сучасні особливості розвитку персоналу підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник ІФНТУНГ
Анотація
Статтю присвячено дослідженню процесу розвитку працівників підприємств готельного та туристичного сектору України. Визначено, що основними елементами системи розвитку персоналу готельних та туристичних підприємств є його навчання, професійна адаптація, службово-професійне просування кадрів, планування і управління діловою кар’єрою, робота з кадровим резервом, мотивація трудової поведінки, оцінка роботи персоналу (включаючи атестацію персоналу і оцінку кандидатів на вакантну посаду). Вказано, що одним з компонентів кадрового потенціалу підприємств готельного та туристичного сектору є освіта. Як показує практика, у сучасному світі більшість працівників обслуговуючого персоналу готелів та туристичних підприємств країни не мають спеціальної освіти, не володіють навичками роботи із сучасними технологіями та підходом роботи в готелях і туристичних фірмах, ні знаннями з психології і етики роботи з гостями. Узагальнено основні етапи процесу навчання персоналу підприємств готельного та туристичного сервісу. Акцентовано увагу на важливості професійної адаптації та мотивації. Виділяють два напрями професійної адаптації: первинна, адаптація молодих співробітників, які не мають досвіду професійної діяльності (як правило, це випускники навчальних закладів), вторинна, адаптація співробітників мають досвід професійної діяльності і змінюють об’єкт діяльності або свою професійну роль. У сучасних умовах побудова системи мотивації має базуватися на наступних складових: система персональної та командної відповідальності, що забезпечує напрям зусиль працівників на досягнення стратегічних цілей організації; система матеріальної мотивації, що дозволяє управляти задоволенням матеріальних потреб співробітників; система нематеріальної мотивації, спрямована на управління задоволеністю потреб персоналу у навчанні, професійному та кар’єрному зростанні. Узагальнено завдання, що вирішуються у процесі планування та управління діловою кар’єрою. Система розвитку персоналу повинна у пріоритеті вирішувати не тільки завдання підвищення кваліфікації та перепідготовки, а й формування єдиної культури всередині організації, вироблення єдиних стандартів якості роботи, створення кадрового резерву, запобігання втраті накопичених знань і розриву технологічного ланцюжка при підготовці співробітників, утримання цінних працівників через кваліфіковану систему мотивації.
Опис
Ключові слова
персонал, розвиток, готельна сфера, туристична сфера, мотивація, адаптація
Бібліографічний опис
Застрожнікова І. В. Сучасні особливості розвитку персоналу підприємств / І. В. Застрожнікова // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтогазовій промисловості. - 2021. - №2 (24). - С. 159-173.
Зібрання