Методика навчання теоретичної фізики як предмет науково-методичних досліджень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Yale University Press
Анотація
Стаття присвячена аналізу методики навчання курсу теоретичної фізики на рівні дисертаційних досліджень в контексті проблем фундаменталізації сучасної фізичної освіти. Розглядаються та узагальнюються концептуальні засади, провідні ідеї та методичні розробки, що сприятимуть суттєвому підвищенню якості фундаментальної підготовки майбутніх фахівців в опануванні матеріалів навчального курсу
Опис
The article deals with the analysis of training of theoretical course of physics of the level of dissertation research in the context of problems of fundamental modern physics education. It considers and summarizes basic knowledge, leading ideas and methodological approaches, that can help to improve the quality fundamental training of future specialists
Ключові слова
теоретична фізика, фундаментальність, професійна спрямованість, предметна компетентність, theoretical physics, fundamentalization, professional orientation, subject expertise
Бібліографічний опис
Школа О. В. Методика навчання теоретичної фізики як предмет науково-методичних досліджень / О. В. Школа // Yale Review of Education and Science. - Yale : “Yale University Press” (USA), 2015. - № 1 (16), (January-June). Vol. 5. - P. 146-153. - (ОЗНАЙОМЧИЙ ФРАГМЕНТ).
Зібрання