Саморозвиток культури мовлення як важлива умова професійного становлення майбутнього вихователя

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Анотація
Схарактеризовано напрями роботи із саморозвитку культури мовлення майбутніх педагогів.
Опис
The directions of work on the self-development of the culture of speech of future teachers are characterized.
Ключові слова
культура мовлення, професійна діяльність, speech culture, professional activities
Бібліографічний опис
Мороз-Рекотова Л. В. Саморозвиток культури мовлення як важлива умова професійного становлення майбутнього вихователя / Л. В. Мороз-Рекотова // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (17-18 жовтня 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький) // Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 149–151.