Термінологічні складові дефініції «комунікативна компетентність»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Молодий вчений
Анотація
У статті розглянуто позиції вітчизняних і зарубіжних дослідників щодо суті спілкування як педагогічної проблеми. Визначено термінологічні складові дефініції «комунікативна компетентність». Охарактеризовано різні підходи щодо комунікативних здібностей молодших школярів, під якими розуміється ком плекс індивідуально-психологічних якостей особистості соціальної спрямованості. Розкрито сутність та вивчено особливості прояву комунікативного потенціалу особистості Виділено три рівні сформованості комунікативної компетентності в учнів початкової школи.
Опис
Ключові слова
спілкування, комунікація, комунікативна взаємодія, комунікативний потенціал, комунікативна культура, особистість
Бібліографічний опис
Толкачова А. С. Термінологічні складові дефініції «комунікативна компетентність» / А. С. Толкачова // Молодий вчений. − Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. − №12. − С. 511−515.
Зібрання