Удосконалення іншомовної комунікативнoї компетентності студентів-бакалаврів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Розвиток сучасного суспільства вимагає висококваліфікованих спеціалістів у різних галузях промисловості, здатних ефективно спілкуватися та продуктивно взаємодіяти з іноземними колегами. Володіння іноземною мовою стало вирішальним для особистісного та професійного зростання фахівця. Метою цієї роботи є дослідження впливу комунікативних методів навчання іноземної мови на формування комунікативної компетентності студентів бакалаврату Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У дослідженні використовуються загальнонаукові підходи та методи: теоретичні для аналізу, узагальнення основних положень та з’ясування сутності й особливостей процесу формування комунікативної компетентності; емпіричні: анкета, спостереження, тестування та бесіди для перевірки рівня комунікативної компетенції студентів. У цій роботі здійснено аналіз теоретичних засад комунікативної компетентності в навчанні іноземної мови, її загальних компонентів. Коротко описано деякі методи навчання іноземної мови, орієнтовані на комунікативну діяльність на заняттях іноземної мови. За даними дослідження, проведеного в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, виявлено вплив комунікативних методів навчання іноземної мови на розвиток комунікативної компетентності студентів. Згідно з результатами дослідження комунікативні методи навчання іноземної мови сприяють зацікавленню студентів та залученню до освітнього процесу, підвищують їх мотивацію та покращують навички спілкування англійською мовою. Поєднання інноваційних і традиційних технологій, таких, як написання есе чи доповідей, побудова сценаріїв, моделювання комунікативних ситуацій, рольові ігри, кейс-стадіінг тощо, відіграє вирішальну роль у навчанні іноземної мови в аудиторії. Студенти бакалаврату відчувають себе більш упевнено в розмові та письмі англійською завдяки особистісно-зорієнтованому підходу, інтерактивних та комунікативних видах роботи, які використовувалися на заняттях іноземної мови.
Опис
Ключові слова
Комунікативна компетентність, навчання іноземної мови, студенти, майстерність, спілкування
Бібліографічний опис
Заблоцька Л. Удосконалення іншомовної комунікативнoї компетентності студентів-бакалаврів / Любов Заблоцька, Людмила Черній, Віра Мелещенко // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1. – С.236–246.
Зібрання