Основи композиції та дизайну : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік Освітня програма Початкова освіта

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою курсу "Основи композиції та дизайну" є поглиблення теоретичних знань з методичних основ і практичних навичок з композиції, ознайомлення студентів з основними термінами та поняттями композиції, практичне застосування основних понять дисципліни, на формування творчої індивідуальності студента шляхом експериментування з різними техніками, матеріалами та об’ємами. Предмет курсу включає формування та розвиток творчої уяви, оригінального, нестереотипного, творчого мислення, високого рівня майстерності, що є основою професійної підготовки фахівця в галузі образотворчого мистецтва та початкової освіти. Основні завдання вивчення дисципліни «Основи композиції та дизайну» є теоретичне та практичне засвоєння основ, законів та принципів зображення площинно-графічної та об’ємно просторових композицій.: - формувати систематизовані уявлення про концепції, принципи, методи, побудови гармонійної та збалансованої композиції; - ознайомити з основними поняттями композиції та колористики, їх призначенням, функціональними можливостями в різних областях застосування; - вміти виявляти широку обізнаність в сфері композиції, володіти композиційними художніми засобами та прийомами, застосовувати закони і правила композиційної організації твору, створювати композиції творів різного типу на основі власних фантазій, уявлень, на основі заданих тематик; - використовувати набуті знання і вміння у процесі художньо-творчої самореалізації; - виробити практичні навички роботи з програмним забезпеченням растрової, графіки а також використання інтерактивного додатку LearningApps , віртуальної дошки Padlet, Canva на уроках в початковій школі.
Опис
Ключові слова
основи композиції, колористика, дизайн цифрове мистецтво, творчість, технології, інструменти для малювання, проєктна графіка
Бібліографічний опис