ТМН народно-сценічного танцю : силабус ОК на 2023-2024 навчальний рік, 4 курс, для ОП «014 Середня освіта (Хореографія). Фітнес»

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Курс є обов’язковим освітнім компонентом (навчальною дисципліною) циклу професійної підготовки здобувачів (студентів) І рівня вищої освіти (бакалавра), які навчаються за ОПП (освітньо-професійною програмою) «014 Середня освіта (Хореографія). Фітнес». Метою дисципліни «Теорія і методика навчання народно-сценічного танцю» є надання базового рівня знань майбутньому фахівцю з теорії і методики виконання народно-сценічного танцю та методики навчання народно-сценічного танцю в закладах різного типу.
Опис
Ключові слова
танець, методика, навчання, народний (фольклорний) танець, народно-сценічний танець, український народно-сценічний танець
Бібліографічний опис