Урок у науковому дискурсі академіка Олександри Савченко: досліджуємо спадщину видатної української вченої

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розкрито еволюцію наукових поглядів академіка О. Савченко щодо модернізації уроку в початковій школі, а саме: оновлення уроку на етапі розбудови національної початкової освіти; дидактичні особливості уроків для учнів шестирічного віку; модернізація уроку на засадах особистісно-орієнтованого навчання; підвищення ефективності уроку в контексті запровадження компетентнісного підходу. Окреслено основні тенденції розвитку національної початкової освіти на основі аналізу наукової діяльності відомої української вченої. Здійснено оцінку її внеску в розвиток уроку в початковій ланці на етапі становлення національної школи та охарактеризовано його інноваційну модель, спроектовану видатною педагогинею, стрижнем якої є організація навчальної діяльності молодших школярів. Висвітлено ідеї дослідницької діяльності академіка О. Савченко щодо розвивального навчання, передумов успішного та ефективного уроку в початковій школі, багатоваріантності структури уроку, особливостей мотиваційного та розвивального компонентів уроку. Представлено загальнодидактичні аспекти уроку для учнів шестирічного віку, визначених у науковій спадщині видатної вченої. У дослідженні розкрито бачення відомої педагогині щодо осучаснення уроку на засадах особистісно-орієнтованого навчання та особливостей його побудови (багатоваріантність методик і технологій, діагностичність навчання, перевага навчального діалогу). Представлено її цілісну систему організації особистісно-орієнтованого спілкування на уроці в школі першого ступеня. Проаналізовано систему поглядів академіка О. Савченко щодо підвищення ефективності уроку в контексті запровадження компетентнісного підходу. Охарактеризовано визначені вченою дидактичні принципи конструювання уроку на засадах компетентнісного підходу, його рефлексивний компонент та види освітніх результатів учнів початкової школи (особистісні, предметні, міжпредметні, метапредметні). Зроблено висновки щодо внеску видатного науковця О. Савченко у вдосконалення сучасного уроку в початковій школі.
Опис
Ключові слова
Олександра Савченко, науковий дискурс, наукова спадщина, урок у початковій школі, розбудова національної початкової освіти, особистісно-орієнтоване навчання, компетентнісний підхід
Бібліографічний опис
Коваль Л. Урок у науковому дискурсі академіка Олександри Савченко: досліджуємо спадщину видатної української вченої / Людмила Коваль, Тетяна Мухіна // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1.- С.21-29.
Зібрання