Англійська мова (VІІ, VIІІ) : силабус навчальної дисципліни за освітньо-професійною програмою "Середня освіта (українська мова і література). Англійська мова" на 2023-2024 н. р. (4 курс)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою курсу є розвиток і удосконалення мовленнєвих навичок (аудіювання, читання, письмо, говоріння) до рівня незалежного користувача, що має забезпечити уміння ефективно та гнучко використовувати англійську мову в різноманітних ситуаціях соціального, академічного та професійного спілкування. Предметом навчальної дисципліни є фонетичні, лексичні, граматичні та синтаксичні особливості англійської мови, знання яких забезпечує можливість ефективно застосовувати навички сприйняття іноземної мови на слух, читання, письма, говоріння у повсякденних ситуаціях та в професійному середовищі.
Опис
Ключові слова
англійська мова, аудіювання, читання, письмо, говоріння
Бібліографічний опис